Przyszłość sieci 5G rysuje się nad wyraz obiecująco?

Biznesowe zastosowania sieci 5G

Przyszłość sieci 5G rysuje się nad wyraz obiecująco. Mimo małej liczby dotychczasowych sposobów jej wykorzystania, eksperci deklarują, że piąta generacja sieci G może znacząco zmienić sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Od dłuższego czasu trwają zaawansowane testy architektury, scenariuszy wdrożeń, a także zastosowań sieci 5G. I wszystko wskazuje na to, że komercyjne jej wdrożenia mają rozpocząć się już za dwa lata.

5G to nie tylko domena sieci komórkowych. Standard nowej generacji to także architektura komunikacyjna. Oznacza to, że dotychczasowe funkcje sieciowe mogą zostać dzięki niej zaimplementowane programowo. To sprawi, że sieć 5G pozwoli realizować funkcje sieciowe za pomocą standardowego sprzętu, a nie jak to było dotychczas wyłącznie z poziomu wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych.

Industry 4.0 – przemysłowe IoT

 

Serwery VPS

 

Jednym z istotniejszych aspektów wykorzystania sieci 5G w przemyśle będą rozwiązania z zakresu Industry 4.0, czyli inteligentnych fabryk. Nowoczesne zakłady przemysłowe oraz fabryki skorzystają z piątej generacji sieci do efektywnego wdrażania komunikacji między podłączonymi do sieci maszynami, oprogramowaniem, robotami i urządzeniami. Dzięki minimalizacji czynnika ludzkiego w produkcji oraz poprawie komunikacji w zakresie przemysłowego IoT możliwe będzie osiągnięcie o wiele lepszej zdolności produkcyjnej, ograniczenia ilości awarii i wypadków.

Obecna infrastruktura kablowa nie zawsze sprawdza się w przemyśle ze względu na ograniczoną elastyczność aplikacji. Nowoczesna sieć bezprzewodowa pozwoli komunikować się między urządzeniami i maszynami poprzez: bezprzewodowe czujniki, rozwiązania chmurowe, SDN (ang. Software Defined Networking), 5G NR (ang. New Radio), czy Network Slicing.

5G dla konsumentów indywidualnych i biznesowych

Naturalnie jednym z najważniejszych zastosowań sieci 5G będzie uzyskanie dostępu do niezwykle szybkiego bezprzewodowego Internetu przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Sieć 5G sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest dociągniecie światłowodu lub tradycyjnej sieci kablowej. 5G to o wiele większa przepustowość i szybszy dostęp, które mogą oscylować na poziomie nawet 1 Gb/s i 10 ms opóźnień.

Inteligentne miasta – wdrażanie sieci czujników w obszarach zurbanizowanych

Podstawą koncepcji inteligentnych miast są systemy oraz sieci czujników, które pozwolą na wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów parkingowych, innowacyjnej komunikacji miejskiej, monitorowania skażenia atmosfery, czy innych innowacyjnych systemów poprawiających jakość życia w miastach. 5G może stanowić filar funkcjonowania takich systemów opartych na sieciach czujników.

Służba zdrowia i opieka medyczna

Również placówki medyczne mogą skorzystać z wdrożeń nowej generacji sieci G. Ze względu na konieczność zachowania w tego typu obiektach możliwie najwyższej dostępności, niezawodności oraz minimalnych opóźnień, technologia 5G może okazać się idealnym rozwiązaniem. Wśród przykładowych zastosowań sieci 5G w medycynie można wymienić m.in.: zdalne wykonywanie operacji, symulacje operacji AR i VR, a także skuteczniejszą agregację danych z urządzeń medycznych.

Motoryzacja, transport i autonomiczne pojazdy

Nowoczesne rozwiązania z zakresu autonomiczności w motoryzacji również mogą skorzystać z technologii 5G. Dzięki niej możliwe będzie lepsze skomunikowanie sensorów wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, a także skuteczniejszą wymianę informacji w systemach bezpieczeństwa i rozrywki montowanych w pojazdach. Dzięki szybkiemu i niezawodnemu przesyłowi danych możliwe będzie także łączenie pojazdów ze sobą oraz z bliską im infrastrukturą drogową. Sieć 5G implementowana w motoryzacji może znacząco przyczynić się do powstawania nowych rozwiązań z zakresu GO In-Vehicle Development Platforms for Automated Driving opracowywanych przez firmę Intel oraz innych aplikacji dla autonomiczności w samochodach. Technologia 5G może otworzyć zupełnie nowy rozdział przed nowoczesną motoryzacją.