Wdrożenie IoT – konieczność nowego podejścia do zarządzania siecią

Rynkowi analitycy przewidują, że już za 2 lata (do 2020 roku) do sieci może zostać podłączonych 50 mln urządzeń IoT. Oznacza to, że z biegiem czasu powszechnie wykorzystywane metody zarządzania Internetem mogą okazać się niewystarczające. W tym celu konieczne staje się dopracowanie czterech obszarów obecnego Internetu, które wymagają dostosowania do w przyszłości rozwijanych systemów IoT. Wśród obszarów tych wyróżnia się:

  • poszerzenie sali wykorzystywania protokołu IPv6,
  • skuteczne zabezpieczenie urządzeń podłączonych do sieci,
  • intensywniejsze wykorzystywanie rozwiązań z zakresu automatyzacji w IoT,
  • konieczność zwiększenia przepustowości sieci.

Automatyzacja stanie się podstawą pracy administratorów systemów

Rosnąca liczba zadań wykonywanych w ramach zarządzania IoT oraz podłączonymi do niego urządzeniami wymagać będzie zwiększenia skali automatyzacji działań administratorów. Obecnie tradycyjne sieci opierają się przede wszystkim na mechanizmach zaimplementowanych bezpośrednio w sieć – czego przykładem mogą być protokoły routingu. Może to powodować w przypadku niektórych sytuacji (np. awarii), że obecnie wykorzystywane narzędzia okażą się niewydajne i nieskuteczne.

Wdrażanie rozwiązań automatyzujących pracę administratorów pozwoliłoby zminimalizować liczbę prostych, schematycznych i rutynowych działań wykonywanych ręcznie, a tym samym znacząco oszczędzić czas administratorom sieci.

Do kluczowych czynności, które można skutecznie automatyzować, należy zaliczyć:

  • Automatyczne wykrywanie awarii i problemów w łączach WAN. Automatyzacja pozwoliłaby na przeprowadzenie wstępnej diagnozy, a także zgromadzenie danych konfiguracyjnych.
  • Automatyczne przywracanie do poprzednich ustawień i resetowanie ustawień.
  • Zautomatyzowane znajdowanie połączeń serwisowych. W sytuacji wystąpienia awarii administratorzy muszą być w stanie komunikować się za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji, co jest kluczowe do przeprowadzenia działań naprawczych. Automatyzacja tej czynności pozwoliłaby znacząco oszczędzić czas administratorów.
  • Automatyczne przywracanie. W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniami sieciowymi, algorytmy automatyzacyjne samoczynnie zareagowałyby i usunęły awarię.

Autodiagnostyka i autonaprawa nie tylko znacznie oszczędziłyby czas administratorów, ale również ograniczyłyby luki w bezpieczeństwie urządzeń i systemów.

Wraz z nowymi urządzeniami i aplikacjami wzrośnie liczba zagrożeń

 

 

Postępujący wzrost ilości urządzeń podłączonych do sieci, a także coraz bardziej zaawansowane i zasobożerne aplikacje i oprogramowanie wymagają coraz większej przepustowości – nawet łączy optycznych o przepustowości 100 GB/s. Firma Cisco określa, że aż 99% urządzeń nie posiada własnego adresu IP. Jeśli każde z nich otrzymałoby adres sieciowy, wówczas podłączenie ich do IoT stałoby się o wiele łatwiejsze. Niestety wymaga to wdrożenia na masową skalę protokołu IPv6.

Jednym z kluczowych aspektów, który wymaga regulacji, jest kwestia bezpieczeństwa IoT, a w szczególności ochrona nowych kategorii urządzeń podłączanych do sieci, które mogą paść ofiarą ataków DDoS i ransomware.

Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu urządzeniami podłączonymi do IoT

Rozwiązywanie problemów oraz ochrona urządzeń to nie jedyne obszary, które mogą zostać zautomatyzowane w kontekście zarządzania IoT. Wraz z wykładniczo rosnącą liczbą podłączanych urządzeń, a tym samym rosnącą złożonością sieci wydaje się konieczne zaimplementowanie rozwiązań z zakresu Machine Learningu. Jednym z istotniejszych problemów, z którymi borykają się nowe platformy i urządzenia podłączone do sieci, są poprawki oraz konieczność wprowadzania zmian w ich funkcjonowaniu.

Machine Learning pozwoliłby sztucznej inteligencji na automatyczne ulepszanie i rozwiązywanie problemów sieci. Niemniej jednak obecnie jest to jedynie odległa wizja przyszłości, która wymaga wielu standaryzacji oraz prac badawczych.

Zgoda na cookies. (info)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close