Zarządzanie projektami – taski, zadania, kolaboracja danych, współpraca na odległość

Management tool – wyklikaj własną platformę współpracy

management-tool

Zarządzanie projektami, tworzenie tasków, nadzór nad realizowanymi w grupach pracami, kolaboracja danych, itp. Z Servizza każdego rodzaju praca i współpraca na odległość może być łatwa, jak nigdy dotąd. Wystarczy, że uruchomisz swój własny portal, który będzie wspomagał Twoją pracę na każdym etapie. Wśród dostępnych narzędzi znajdziesz: qdPM, Feng Office, eyeOS, Collabtive, dotProject, Mantis Bug Tracker, Rukovoditel, The Bug Genie, PHProjekt, TaskFreak, Flyspray, todoyu, Kanboard, phpCollab, Snipe-IT, Admidio, SOPlanning, Traq, ZenTao, Eventum, Bugs, WebCollab, TestLink, Manage Your Team, Burden. Po kolei omówimy każde z nich:

qdPM

qdPM to bezpłatne narzędzie do zarządzania projektami, odpowiednie dla małego zespołu pracującego nad wieloma projektami. System jest w pełni konfigurowalny. Klienci mogą wchodzić w interakcje za pomocą ticketów, zintegrowanych z konkretnymi zadaniami. Pozwala zarządzać projektami, konfigurować dostęp do projektu, tworzyć niestandardowe raporty projektów i eksportować projekty. Umożliwia zarządzanie zadaniami, konfigurowanie dostępu do zadań, grupowanie zadań, filtrowanie zadań i tworzenie niestandardowych raportów zadań. Możesz utworzyć dyskusję między zespołem projektowym. Posiada wbudowany scheduler, czyli narzędzie do planowania i zarządzania wszystkimi Twoimi działaniami. Pozwala zarządzać użytkownikami, konfigurować prawa użytkownika, wysyłać wiadomości e-mail do grup użytkowników. Kontrola dostępu użytkowników pozwala przypisać użytkowników do grup, takich jak klient, menedżer, programista i skonfigurować prawa każdej grupy do kontrolowania tego, do czego mają dostęp. Pozwala konfigurować status projektu, typ, fazę i niestandardowe dodatkowe pola dla projektów. Umożliwia konfigurowanie statusu zadań, etykiet, typów, priorytetów i niestandardowych dodatkowych pól dla zadań. Umożliwia konfigurację statusu, typów, działów i niestandardowych pól dla biletów. Nieograniczone dodatkowe pola dla projektów, zadań, biletów i użytkowników. Pozwala tworzyć niestandardowe raporty projektów i wyświetlać je na pulpicie nawigacyjnym lub w górnym menu. Umożliwia tworzenie raportów o niestandardowych zadaniach i wyświetlanie ich na pulpicie nawigacyjnym lub w górnym menu. Umożliwia tworzenie niestandardowych raportów o biletach i wyświetlanie ich na pulpicie nawigacyjnym lub w górnym menu. Pozwala tworzyć niestandardowe raporty dyskusji i wyświetlać je na pulpicie nawigacyjnym lub w górnym menu. Możesz zobaczyć statystyki przepracowanych godzin według użytkowników, szacunkową i rzeczywistą statystykę czasową na zadanie oraz filtrować dane według użytkowników, projektów, statusu zadania lub dat. Możesz zobaczyć wykres Gantta dla każdego projektu lub dla ogólnych projektów. Umożliwia wysyłanie wszystkich wiadomości e-mail z qdPM przez SMTP.

qdPM

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘qdPM‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/qdpm/

Feng Office

Feng Office to platforma współpracy, pozwalająca na zarządzanie projektami i usługami biznesowymi, współpracę w grupie oraz z otoczeniem. Pozwala również na udostępnianie różnych dokumentów i plików. Zapewnia bieżący przegląd zadań, nanoszenie uwag, wysyłanie e-maili. Posiada wbudowany kalendarz, system powiązanych informacji, administrację użytkowników i wiele innych.

Feng Office

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘Feng Office‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/feng-office/  

eyeOS

eyeOS zawiera pakiet biurowy i kilka aplikacji do współpracy, a także pełny framework do tworzenia nowych aplikacji internetowych, tak jakby były to aplikacje komputerowe. Darmowe i otwarte oprogramowanie, dzięki któremu możesz zarządzać własnym systemem, zachowując wszystkie swoje dane pod kontrolą.

eyeOS

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘eyeOS‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/eyeos/

Collabtive

Collabtive to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Przeznaczony jest głównie dla małych i średnich firm i freelancerów. Collabtive to prosty i wydajny program dla pracy grupowej. Nieograniczona ilość projektów, kamienie milowe, listy zadań, nielimitowani użytkownicy z własnymi profilami. Oparte na rolach zarządzanie uprawnieniami, wiadomości i wiadomości błyskawiczne, zarządzanie plikami, timetracking. Raporty, logi aktywności i wiadomości w formacie PDF. Kanały RSS dla wiadomości i zadań, synchronizacja kalendarzy za pomocą eksportu zadań iCal. Pliki Excel z dzienników aktywności i raportów timetracker, powiadomienia e-mailowe, wyszukiwarka, tagi, pełna obsługa UTF8.

Collabtive

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘Collabtive‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/collabtive/

dotProject

Celem dotProject jest zapewnienie kierownikowi projektu narzędzia do zarządzania zadaniami, harmonogramami, komunikacją i udostępnianiem. Zarządzanie projektem polega na uporządkowaniu szeregu zadań i harmonogramu związanego z tymi zadaniami, aby osiągnąć wynik. Charakter tych zadań i harmonogramy oraz wszelkie powiązane funkcje (takie jak planowanie projektu, negocjacje kontraktów, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kosztami itd.) będą w dużym stopniu zależeć od charakteru projektów, którymi można zarządzać. dotProject daje Ci m.in.: zarządzanie użytkownikami, system ticketów, zarządzanie klientem, listy projektów, hierarchiczna lista zadań. Repozytorium plików, lista kontaktów, kalendarz i forum dyskusyjne.

dotProject

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘dotProject‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/dotproject/

Mantis Bug Tracker

MantisBT to darmowy popularny internetowy system śledzenia błędów. Jest napisany w języku skryptowym PHP i współpracuje z bazami danych MySQL, MS SQL i PostgreSQL oraz serwerem WWW. MantisBT można zainstalować na systemach Windows, Linux, Mac OS, OS 2 i innych. Prawie każda przeglądarka internetowa powinna działać jako klient. Prosta obsługa, 68 lokalizacji językowych, wiele projektów na instancję. Wsparcie dla projektów, podprojektów i kategorii. Użytkownicy mogą mieć inny poziom dostępu dla każdego projektu. Wsparcie zmian, moja strona widoku, wyszukiwarka i filtry, wyszukiwanie pełnotekstowe, filtry proste / zaawansowane, filtry współdzielone (między użytkownikami / projektami). Wbudowane raportowanie (raporty / wykresy), pola niestandardowe, powiadomienia e-mailowe. Użytkownicy mogą monitorować określone problemy. Obsługa załączników (można zapisać na serwerze WWW lub w bazie danych – można również tworzyć kopie zapasowe na koncie FTP). Kanały RSS (nowości, problemy pasujące do zapisanych filtrów, problemy pasujące do konkretnego projektu). Konfigurowalny przepływ zadań. Wsparcie dla sponsorów – użytkownicy mogą umieszczać nagrody lub sponsoring konkretnych problemów, a także programiści mogą śledzić taki sponsoring / płatności. Anonimowy dostęp, rejestracja przy pomocy Captcha i potwierdzenia e-mailem. Eksport do CSV, Microsoft Excel, Microsoft Word, możliwość rozszerzenia funkcjonalności dzięki funkcjom hook (niestandardowym). Zgłaszanie problemów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dostępne jako łatka – obecnie zintegrowana) i wiele więcej.

Mantis Bug Tracker

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘Mantis Bug Tracker‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/mantis-bug-tracker/

Rukovoditel

Rukovoditel to Twoja własna unikalna aplikacja, którą sam tworzysz w oparciu o Twoje potrzeby. Korzystając z różnych ustawień, możesz wdrożyć na swoim serwerze system zarządzania projektem, personelem lub inny (CRM, ERP, HRM, WMS, itp.). Wszechstronność i elastyczność dostosowywania to główna cecha systemu. Rukovoditel może zastąpić cały zestaw decyzji i uczynić Twoją pracę łatwiejszą i bardziej przejrzystą. Dlatego Rukovoditel może być stosowany w różnych dziedzinach działalności. W standardowej części Rukovoditel dostępny będzie pełny zestaw niezbędnych narzędzi. Możesz tworzyć nieograniczoną liczbę jednostek i pól, dostosowywać wygląd list i formularzy, elastycznie dystrybuować prawa dostępu do grup użytkowników, szybko importować dane z pliku Excel. Zbuduj swoją aplikację: Rukovoditel pozwala budować własną bazę danych, dodając nowe jednostki i relacje oraz tworzyć niezbędne pola, a dla każdej jednostki można dodawać pola z różnymi typami. Dla pól typu rozwijanego masz możliwość dostosowania wyświetlania pól, w zależności od wybranych wartości list. Specjalny typ pola służący do śledzenia postępu / etapów projektu, zadania lub dowolnej innej jednostki. Możesz dostosować widok formularza i listę przedmiotów. Dla każdej jednostki możesz dostosować własny ekran. Możesz również komentować, tworzyć raporty, filtrować dane według dowolnego pola. Masz możliwość konfiguracji dostępu do każdej jednostki, pól i komentarzy. Funkcje edytora map umożliwiają wybór obszaru na mapie, narysowanie trasy lub wstawienie znacznika. System umożliwia eksport danych do formatu Excel / PDF oraz import danych z pliku Excel. Przypisani użytkownicy zostaną powiadomieni o utworzeniu nowego rekordu. Masz możliwość łączenia rekordów między różnymi jednostkami. Możliwość dołączania kodów kreskowych i kodów QR do rekordu i drukowania ich zgodnie z ustawieniami. Rukovoditel obsługuje wersje wielojęzykowe oraz oferuje kilka schematów kolorystycznych. Możesz skonfigurować codzienną kopię zapasową bazy danych oraz chronić swoją witrynę przed nadużyciami, pozwalając tylko rzeczywistym użytkownikom korzystać z aplikacji.

Rukovoditel

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘Rukovoditel‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/rukovoditel/

The Bug Genie

Z The Bug Genie przyjazne staje się monitorowanie błędów i zarządzanie projektami. Śledzenie problemów i zarządzanie projektami nigdy nie wyglądało tak dobrze. Zaprojektowany, aby być pięknym, potężnym i przyjaznym – The Bug Genie to absolutna przyjemność – i to wszystko do Twojej dyspozycji. Wśród dostępnych opcji znajdziesz m.in. oddzielne przestrzenie projektu, szybkie linki, predefiniowane wyszukiwania. Zespół projektowy i role, pulpit nawigacyjny projektu, oś czasu, zintegrowane zarządzanie wydaniami. Automatyczne generowanie map drogowych, pełna hierarchia projektu, śledzenie problemów. Przyjazne zgłaszanie problemów, pełna obsługa schematu typu problemu. Czytelne wyświetlenia problemów, zintegrowane, inteligentne wiki, próbki kodu, spis treści.

The Bug Genie

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘The Bug Genie‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/the-bug-genie/

PHProjekt

PHProjekt to modułowa aplikacja do koordynacji działań grupowych oraz udostępniania informacji i dokumentów za pośrednictwem Internetu. Komponenty PHProjekt: kalendarz grupowy, zarządzanie projektami, system kart czasowych, zarządzanie plikami, menedżer kontaktów, klient poczty i wiele innych modułów.

PHProjekt

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘PHProjekt‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/phprojekt/

TaskFreak

TaskFreak! to prosty, ale wydajny internetowy menedżer zadań napisany w PHP. Pierwotnie stworzony we wrześniu 2005 roku, ewoluował przez lata. Jest teraz dostępny w 24 językach.

TaskFreak

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘TaskFreak‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/taskfreak/

Flyspray

Flyspray to nieskomplikowany, oparty na sieci web system śledzenia błędów napisany w PHP, pomagający w tworzeniu oprogramowania. Pierwotnie był on pomyślany, gdy projekt klienta Psi Jabber nie mógł znaleźć systemu śledzącego błędy, który odpowiadałby jego potrzebom. Następnie został udostępniony do ogólnego użytku.

Flyspray

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘Flyspray‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/flyspray/

todoyu

todoyu to internetowy sposób na wykonanie zadań. todoyu polega na wspólnym zespoleniu zespołu i klientów, którzy wspólnie pracują nad projektami. todoyu jest tak proste, jak potrzeba i skupia się na najważniejszym: Umożliwić zespołowi pracę tak wydajną, jak to tylko możliwe. Skoncentruj swoją pracę na swoich projektach i pozwól todoyu zrobić resztę za Ciebie w jednym narzędziu: śledzenie czasu, raportowanie, organizowanie, zatwierdzanie, kontrolowanie, omawianie, rozliczanie i wiele więcej

todoyu

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Zarządzanie projektami‘ -> ‘todoyu‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/todoyu/