SSH umożliwia bezpośrednie zarządzanie serwerem?

Czym jest SSH i do czego służy?

SSH (ang. Secure Shell) to usługa, która umożliwia bezpośrednie zarządzanie serwerem. Terminem SSH może być również nazywane szyfrowanie połączenia protokołem komunikacyjnym w sieciach TCP/IP, który umożliwia realizowanie zdalnego połączenia z serwerem.

Wśród podstawowych narzędzi, które służą do zarządzania protokołem SSH, należy wymienić pakiet OpenSSH, który instaluje się w dystrybucjach Linuks i BSD. Pakiet ten oferuje zarówno klienta, jak i serwer SSH. System Windows umożliwia połączenie przez SSH dzięki wykorzystaniu np. programu Putty. W Linuksie wystarczy wpisać w konsoli komendę: „ssh użytkownik@IP_lub_nazwa_serwera”.

Dzięki dostępowi SSH możliwe jest kompleksowe zarządzanie zasobami dostępnymi na serwerze. Technologia ta pozwala na przenoszenie oraz kopiowanie plików i całych katalogów. Na podstawie technologii SSH powstało wiele protokołów transferu plików, np. SCP i SFTP. Protokół Secure Shell funkcjonuje w ramach architektury klient – serwer, a usługa SSH działa na domyślnym porcie 22.

Do czego może służyć SSH?

Protokół SSH pozwala na zdalne łączenie się z serwerem oraz na uzyskiwanie dostępu do systemowej powłoki. W przypadku dystrybucji GNU lub Linuks powłoką tą jest bash. Dzięki dostępowi do powłoki systemowej możliwe jest pełne zarządzanie serwerem.

Operacje możliwe z użyciem technologii Secure Shell

Możliwe do wykonania operacje kategoryzuje się na trzy grupy: operacje na plikach, operacje na katalogach i operacje służące archiwizacji.

Operacje na plikach i katalogach

 • chmod – zmienia uprawnienia katalogu lub pliku,
 • chowm – zmienia właściciela oraz grupę katalogu lub pliku,
 • mv – przenosi katalogi lub pliki,
 • cp – kopiuje katalogi lub pliki,
 • rm – usuwa katalogi lub pliki,
 • file – określa typ pliku,
 • ls – wylistowuje katalogi i pliki.

Operacje na katalogach

 • rmidr – usuwa pusty katalog,
 • pwd – wyświetla katalog, w którym obecnie znajduje się administrator,
 • mkdir – tworzy nowy katalog,
 • cd – zmienia katalog.

Operacje służące archiwizacji

 • gzip, bzip2, tar – tworzy i rozpakowuje archiwa,
 • unzip – rozpakowuje archiwa ZIP.

Wyświetlanie plików

 • less – wyświetla pliki na ekranie w przystępny dla użytkownika sposób,
 • cat – wyświetla zawartość plików,
 • tail – wyświetla ostatnie linijki pliku, które służą do obserwacji zmian,
 • grep – odszukuje łańcuchy pasujące do wzorca,
 • find – wyszukuje pliki po nazwie.

Edytor tekstu

 • nano – otwiera konsolowy edytor tekstu,
 • vi, vim – otwiera konsolowy edytor tekstu,
 • mcedit – otwiera domyślny edytor tekstu Midnight Commander.

 

Zdalny admin 24h