Ruby on Rails to może być przyszłość aplikacji sieciowych?

Ruby On Rails (RoR) to darmowy framework dla aplikacji sieciowych, który został napisany w języku Ruby. Język ten został tak zaprojektowany, że w łatwy sposób pozwala tworzyć intuicyjne, responsywne i sprawnie funkcjonujące aplikacje. Łącząc je z dobrym hostingiem, Twórca nie musi martwić się o wiele szczegółów, zyskując w ten sposób drogocenny czas.

Środowisko Ruby rozwijane jest od 2004 roku, a jego twórca – David Heinmeier Hansson – przy jego tworzeniu kierował się dwoma głównymi założeniami – DRY (Don’t Repeat Yourself) oraz CoC (Convention over Configuration).

Założenie DRY oznacza ścisłe definiowanie miejsc, w których umieszczane są informacje. Przykładowo z założenia program samodzielnie pobiera je z bazy danych, a definiowanie nazw kolumn nie jest konieczne. Zasada CoC określa to, iż tworzenie oprogramowania w Ruby wymaga definiowania tylko tych metod, które odbiegają od normy, wszystkie standardowe skrypty są predefiniowane.

Wady oraz zalety frameworku Ruby on Rails

Wśród zalet Ruby on Rails należy przede wszystkim ponownie wymienić niezwykłą prostotę w pisaniu kodu. Framework znacząco ułatwia pisanie aplikacji i nie jest wymagane generowanie od zera zestawu klas oraz innych bazowych elementów. Wszystko to udostępniane jest przez Ruby on Rails.

Poza tym framework działający w oparciu o Ruby zapewnia niezwykle sprawną komunikację z różnorodnymi bazami danych – m.in. MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle czy SQLite. Pisany kod zmienia się zależnie od tego, w jaki sposób baza jest wykorzystywana przez programistę. Co więcej, Ruby gwarantuje sporą bazę modułów oraz rozszerzeń, które ułatwiają tworzenie kodu.

Co z wadami? Ruby on Rails przede wszystkim cierpi na niewielką wydajność. Niestety wysoki komfort i tempo tworzenia kodu okupiony jest niewielką wydajnością pisanych w Ruby aplikacji. Poza tym Ruby on Rails jest niezwykle korzystnym narzędziem do tworzenia prostych i nieskomplikowanych projektów. Problemy zaczynają się, gdy chcemy skorzystać z tego frameworku do tworzenia bardziej zróżnicowanych projektów. Wówczas klasy oraz zestawy metod należy tworzyć od zera, co znacząco obniża wydajność tworzenia kodu.

Czy warto wykorzystywać Ruby on Rails do tworzenia aplikacji sieciowych?

Zdalny admin 24h

Zdecydowanie. Ruby on Rails to doskonały framework, który pozwoli szybko, łatwo i niezwykle komfortowo tworzyć zarówno niewielkie witryny internetowe, portale, jak i sklepy online. Przed zdecydowaniem się na wdrożenie RoR do własnych projektów warto jednak zastanowić się, czy wydajnościowe ograniczenia Ruby nie będą wąskim gardłem projektu. Ograniczenie to można znacząco zniwelować stosując szybki i wydajny hosting, ale zawsze warto dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw. Poza tym należy także określić, czy framework będzie kompatybilny z pozostałymi wykorzystywanymi systemami, narzędziami i rozwiązaniami sieciowymi.