Porównanie systemów LMS, czyli własny e-learning.

Twórz wspaniałe kursy i szkolenia on-line.

e-learning

Rozwijaj kompetencje współpracowników dzięki intuicyjnej platformie e-learningowej (LMS). Edukuj swoich klientów lub partnerów. Udostępniaj szkolenia e-learningowe i materiały dodatkowe. Sprawdzaj wiedzę i opinie na wybrane tematy. Monitoruj postępy, sprawdzaj wyniki, generuj raporty i statystyki. Wśród dostępnych w cPanel Servizza platform znajdziesz: Chamilo, Moodle, Claroline, eFront, Dokeos, DoceboLMS, TCExam, ATutor, Omeka, Gibbon, ILIAS, Xerte Online Toolkits, Forma LMS. Możliwości tych narzędzi omówimy w kolejnych punktach:

Moodle

Moodle jest systemem CMS, znanym także jako Learning Management System (LMS) lub Virtual Learning Environment (VLE). Ta aplikacja webowa jest darmowa i może być użyta do tworzenia edukacyjnych stron online, wraz z całym system zarządzania wszystkim etapami i procesami edukacji. Słowo Moodle było pierwotnie skrótem dla Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modułowego, obiektowo zorientowanego dynamicznie uczącego się środowiska), który jest użyteczny głównie dla programistów i teoretyków edukacji. Jest to także czasownik, który opisuje proces powolnego zgłębiania pewnych rzeczy, które często prowadzi do czegoś kreatywnego. Obydwa te opisy pasują do sposobu, w jaki został stworzony Moodle.

moodle

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Moodle ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Moodle/

Chamilo

Chamilo to pełnoprawny system e-learningowy. Niektórzy z użytkowników narzędzia twierdzą, że 5-cio krotnie wzrasta wydajność w porównaniu do najbardziej znanych LMS’ów z otwartym kodem źródłowym. Trenerzy mogą rozpocząć pracę w ciągu zaledwie jednego dnia. Łatwe tworzenie treści edukacyjnych, śledzenie wyników użytkowników, pozwalające na ulepszenia metodologii. Czysty interfejs, pozwalający użytkownikowi skupić się na nauce. Synchroniczne i asynchroniczne kanały komunikacyjne. Wiele narzędzi pozwalających na wszystkie rodzaje nauki. Rozbudowane możliwości zarządzania dokumentami.

Chamilo

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Chamilo ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Chamilo/

Claroline

Claroline to otwarta platforma e-learningowa i eWorkingowa, umożliwiająca nauczycielom tworzenie skutecznych kursów online oraz zarządzanie działaniami edukacyjnymi i współpracą w Sieci. Przetłumaczona na 35 języków Claroline ma dużą społeczność użytkowników i programistów na całym świecie. Zarządzaj dokumentami i linkami, twórz ćwiczenia online. Opracuj ścieżkę uczenia się, koordynuj pracę grupową. Zadania, wiki, czat, forum, porządek obrad, ogłoszenia, użytkownicy i statystyki

Claroline

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Claroline ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Claroline/

eFront

eFront to nowoczesny system nauczania, z kluczowymi funkcjami dla przedsiębiorstwa. Począwszy od analizy luk w umiejętnościach i zarządzania oddziałami, a skończywszy na niestandardowych raportach. Nacisk na zadowolenie użytkownika, zunifikowane środowisko uczenia się. Mnogość narzędzi społecznych, rozszerzone raporty i analizy

eFront

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘eFront ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/eFront/

Dokeos

Dokeos to internetowa aplikacja do zarządzania kursami i e-learningiem. Zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania i prowadzenie kursów: od autoryzacji, do raportowania. Dokeos obsługuje wiele różnych działań związanych z uczeniem się i współpracą. Nauczyciele / trenerzy mogą tworzyć, zarządzać i publikować swoje kursy w Internecie. Studenci / stażyści mogą śledzić kursy, czytać treści lub aktywnie uczestniczyć w grupach, forach, czatach.

Dokeos

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Dokeos ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Dokeos/

DoceboLMS

DoceboLMS to zgodna ze standardem SCORM platforma e-learningowa, adresowana do odbiorców korporacyjnych, rządowych i edukacyjnych. DoceboLMS bardzo ułatwia tworzenie treści dydaktycznych lekcji, a nauczyciele mogą ponownie wykorzystywać pliki, które już posiadają (Powerpoint, Word, PDF, klipy filmowe itp.). Użytkownicy mogą być również zarządzani przez grupy lub kategorie, a także można spersonalizować środowisko graficzne dla podgrup użytkowników.

DoceboLMS

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘DoceboLMS ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/DoceboLMS/

TCExam

TCExam to system do przeprowadzania egzaminów elektronicznych (znany również pod nazwą CBA – ocena komputerowa, CBT – testowanie za pomocą komputera lub e-egzamin). Umożliwia nauczycielom i trenerom pisanie, planowanie, dostarczanie i tworzenie raportów na temat quizów, testów i egzaminów.

TCExam

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘TCExam ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/TCExam/

ATutor

ATutor to internetowy system zarządzania nauką (LMS), oparty na otwartym kodzie źródłowym, wykorzystywany do opracowywania i dostarczania kursów internetowych. Administratorzy mogą zainstalować lub zaktualizować ATutor w kilka minut, opracować niestandardowe motywy, aby nadać ATutorowi nowy wygląd i łatwo rozszerzyć jego funkcjonalność dzięki modułom funkcyjnym. Nauczyciele mogą szybko gromadzić, pakować i redystrybuować treści instruktażowe oparte na sieci Web, łatwo importować wstępnie przygotowane treści i prowadzić kursy online. Studenci uczą się w dostępnym, adaptacyjnym, społecznym środowisku edukacyjnym. Moje kursy, skrzynka odbiorcza / Wiadomości, grupy robocze, narzędzia komunikacyjne i wiele innych opcji.

ATutor

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘ATutor ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/ATutor/

Omeka

Omeka to bezpłatna, elastyczna platforma do publikowania stron internetowych, o otwartym kodzie źródłowym, do wspierania bibliotek, muzeów, archiwów i kolekcji naukowych oraz wystaw. Omeka uruchamia wystawę online tak łatwą, jak uruchomienie bloga. Omeka została zaprojektowana z myślą o specjalistach niezwiązanych z IT, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na treści i interpretacji, a nie na programowaniu. Wprowadza technologie Web 2.0 i podejście do witryn akademickich i kulturalnych w celu zwiększenia interakcji i uczestnictwa użytkowników. Import i udostępnianie danych, wprowadzanie i obsługa metadanych. Web 2.0 i interakcja z gośćmi online, reprezentowanie danych w różnych kontekstach. Opisywanie i wyświetlanie plików, bezpieczeństwo i wydajność witryny.

Omeka

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Omeka ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Omeka/

Gibbon

Gibbon jest darmowym, otwartym oprogramowaniem. Jego elastyczny projekt zapewnia szkołom całkowitą kontrolę i swobodę. Gibbon łączy informacje o uczniach, pomagając nauczycielom zrozumieć, nawiązać kontakt, znaleźć i pomóc swoim uczniom. Pozwala nauczycielom planować, uczyć, zbierać, oceniać i zwracać pracę w jednym usprawnionym procesie. Jest on tworzony przez nauczycieli, których głównym celem jest rozwiązywanie problemów wspólnych dla wszystkich szkół. Użyj inteligentnych jednostek, aby skrócić czas planowania o połowę. Planuj lekcje przy użyciu bogatych multimediów i udostępniaj je uczniom i rodzicom. Włącz lekcje do jednostek i automatycznie agreguj dane za pośrednictwem departamentów. Przypisz pracę domową, zbieraj prace uczniów online, a następnie przypnij je do oceny. Twórz wyniki i przypisuj je do jednostek, co pozwala na mapowanie programów nauczania. Zaproś uczestników do wzajemnej oceny pracy innych. Pozwól gościom wejść i obejrzeć lub wziąć lekcje. Weź udział w zajęciach i porównaj go z frekwencją w szkole. Notuj, co działało, a co można poprawić. Uczniowie mogą oceniać nauczycieli poprzez system ocen. Znajdź, skataloguj i udostępnij zasoby w jednej bazie danych obejmującej całą szkołę. Przeglądaj zasoby, gdy je znajdziesz, lub wstaw zasoby bezpośrednio do planów lekcji, używając HTML. Organizuj zasoby za pomocą kategorii, celu, znaczników i grup rocznych. Utwórz wykaz programów zajęć szkolnych i pozwól uczniom przeglądać i rejestrować się online. Zarządzaj aplikacjami na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” lub ręcznie. Generuj listy uczestników i rejestry obecności. Nieprzerwanie zapisuj i raportuj dane akademickie ze wszystkich przedmiotów i wybierz udostępnianie ich uczniom i ich rodzicom. Umożliwienie nauczycielom dostępu do danych akademickich dotyczących wszystkich przedmiotów, dostępnych w jednym widoku. Zintegruj się z programem Planner, aby szybko przeglądać i zaznaczać zgłoszenia prac uczniów. Prześlij odpowiedzi uczniom w kategoriach zaznaczonych prac, rubryk lub nagrań głosowych. I wiele innych funkcji.

Gibbon

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Gibbon ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Gibbon/

ILIAS

ILIAS to potężny system zarządzania nauką przez Internet. Oprogramowanie zostało opracowane w celu obniżenia kosztów korzystania z nowych mediów w edukacji i szkoleniach oraz zapewnienia maksymalnego poziomu wpływu klienta na wdrażanie oprogramowania. Potężne narzędzie do testowania i oceny, które umożliwia zarówno samoocenę dla uczniów, jak i pełne egzaminy elektroniczne. Elastyczne zarządzanie kursem dla wielu scenariuszy dydaktycznych. Programy studiów pozwalają na odtworzenie pełnych programów nauczania za pomocą jednego narzędzia. Udostępnianie treści za pomocą bardzo szybkiego przeciągania i upuszczania plików. Osobisty obszar roboczy dla uczniów, umożliwiający łatwe tworzenie treści. Proste tworzenie materiałów do nauki za pomocą wbudowanych narzędzi: buduj moduły edukacyjne, wiki, glosariusze i wiele więcej. Uproszczone projektowanie: pomimo różnic w używaniu, użyteczność wszystkich narzędzi w ILIAS jest bardzo podobna – ułatwiając eksplorację nowych scenariuszy nauki. Społeczności edukacyjne, które pomagają zebrać uczniów razem. W oparciu o zintegrowane narzędzia komunikacyjne: profile osobiste, kontakty, kto jest online?, poczta, czat i więcej. Wysoce rozwinięte zarządzanie dostępem umożliwia precyzyjne dostosowanie uprawnień dla każdego obiektu. Dane mogą być eksportowane w formacie XML.

ILIAS

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘ILIAS ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/ILIAS/

Xerte Online Toolkits

Xerte Online Toolkits to oparty na serwerze zestaw narzędzi dla autorów treści. Materiały e-learningowe można tworzyć szybko i łatwo za pomocą narzędzi opartych na przeglądarce, bez konieczności programowania. Xerte Online Toolkits jest skierowany do autorów treści, którzy będą montować zawartość za pomocą prostych kreatorów. Łatwe dla personelu nietechnicznego tworzenie dobrych zasobów e-learningowych, otwierających możliwości dla nowych typów uczenia się. Zachęcaj zespoły pracowników do dzielenia się i dostosowywania zasobów, poprawy ogólnej jakości i promowania kultury dzielenia się. Xerte integruje się z istniejącymi narzędziami i praktykami. Quizy online, ulubione strony internetowe, dokumenty Google itp. Mogą być osadzone na stronach Xerte. Szybko twórz wysokiej jakości interaktywne zasoby edukacyjne. Wyjdź poza PowerPoint, korzystając z szeregu łatwych w obsłudze interaktywności. Używasz filmów z YouTube? Umieść je na stronach Xerte i dodaj quiz. Korzystaj z obiektów Xerte online lub eksportuj i korzystaj z trybu offline, gdy łączność jest ograniczona. Zestawy narzędzi Xerte są oparte na html5 – pracownicy (lub uczniowie) mogą tworzyć i korzystać z treści na szerokiej gamie urządzeń, niezależnie od infrastruktury technologicznej. Zestawy narzędzi Xerte można dostosować do potrzeb instytucjonalnych lub firmowych.

Xerte Online Toolkits

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Xerte Online Toolkits‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Xerte-Online-Toolkits/

Forma LMS

Forma LMS to otwarta platforma e-learningowa (Learning Management System – LMS), która służy do zarządzania i dostarczania szkoleń online. Przeznaczony do szkoleń korporacyjnych, stworzony z myślą o potrzebach i procesach Twojej firmy. Łatwa integracja z dowolnym oprogramowaniem intranetowym, rozszerzanie funkcjonalności za pomocą szerokiej gamy wtyczek. Forma LMS jest rozwijana przez sieć firm, z silną i aktywną społecznością. Nowoczesny i elastyczny układ zapewniający doskonałe wrażenia użytkownika. Zarządzanie kursami, materiałami, nauką i współpracą z szerokim zestawem opcji. Łatwe organizowanie użytkowników w nieograniczonych grupach i konfigurowalnych polach. Tworzenie rozbudowanych raportów, dzięki wbudowanemu kreatorowi do eksportowania w różnych formatach lub wysyłania za pomocą poczty e-mail. Organizowanie ról firmy, zarządzanie kompetencjami, monitorowanie wzrostu użytkowników dzięki wbudowanej analizie luk umiejętności. Zarządzanie wieloma klientami lub markami z jednej instalacji, z różnymi administratorami. Możliwość zarządzania kursami w klasie, frekwencją uczniów, lokalizacjami (wiele klas na lokalizację), kalendarzami, zarządzanie różnymi lokalizacjami dla każdej daty kursu. Natywne funkcje e-commerce z integracją koszyka i paypal. Automatyczne tworzenie dynamicznych certyfikatów PDF. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą systemu wtyczek. Łatwa integracja LMS z dowolnym innym systemem za pomocą wydajnych interfejsów API i łączników.

Forma LMS

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Edukacyjne‘ -> ‘Forma LMS ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Forma-LMS/

Podsumowanie

W każdym pakiecie Ekonomiczny Hosting WWW, Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium, masz dostęp do specjalnego panelu. Za jego pośrednictwem kilkoma kliknięciami uruchomisz platformę e-learningową (LMS). Możesz w łatwy sposób edukować, udostępniać szkolenia e-learningowe i materiały dodatkowe.

stefan-servinski-servizza

Servizza Team, przy wsparciu Stefana