Narzędzia baz danych, czyli jak zapanować nad SQL

W Servizza SQL bez barier

baza danych

Własna platforma do tworzenia i zarządzania bazami danych. Gotowe systemy, które zainstalujesz kilkoma kliknięciami. Obsługa silników typu MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL i Oracle, itp. Wśród dostępnych opcji znajdziesz platformy typu: phpMyAdmin, SIDU, MyWebSQL, Adminer, SQLiteManager, phpLiteAdmin, Chive, RockMongo, Vty. Możliwości tych narzędzi omówimy w kolejnych punktach:

phpMyAdmin

phpMyAdmin jest darmowym narzędziem, napisanym w PHP, mającym za zadanie pomóc w administracji baz MySQL poprzez Internet. phpMyAdmin wspiera szeroką gamę operacji MySQL. Najbardziej potrzebne są dostępne poprzez interfejs (zarządzanie bazą danych, tabele, pola, relacje, indeksy, użytkownicy, uprawnienia i inne). Możesz również wykonać dowolne polecenie SQL. Intuicyjny interfejs web, wsparcie dla większości funkcji MySQL. Przeglądanie i umieszczanie baz danych, tabele, podgląd, pola i indeksy, tworzenie, kopiowanie, umieszczanie, zmiana nazwy, tabele, pola i indeksy. Konserwacja serwera, baz danych i tabel, wnioski dotyczące konfiguracji serwera. Wykonywanie, edytowanie jakiegokolwiek zapytania SQL, zarządzanie użytkownikami MySQL i przywilejami. Zarządzanie zachowanymi procedurami i wyzwalaczami, import danych z CSV i SQL. Eksport danych w wielu formatach: CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC 26300 – OpenDocument Text i Spreadsheet, Word, Excel, LATEX i inne. Administracja wieloma serwerami, tworzenie złożonych zapytań za pomocą Query-by-example (QBE). Tworzenie grafik PDF wyglądu Twojej bazy danych, wyszukiwania globalnie w bazie danych lub jej fragmencie. Transformowanie danych na inny format przy wykorzystaniu predefiniowanych funkcji np.: wyświetlanie danych BLOB jako obraz lub link. I wiele, więcej.

phpMyAdmin

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘phpMyAdmin ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/phpMyAdmin/

SIDU

SIDU to bezpłatny klient bazy danych, działający za pośrednictwem przeglądarki internetowej. SIDU to proste, intuicyjne i łatwe narzędzie administratora bazy danych. SIDU działa poprzez przeglądarki takie, jak Firefox, IE, Opera, Safari, Chrome itp. SIDU wygląda bardziej na GUI bazy danych, niż na stronę internetową. SIDU to nie tylko narzędzie, pomaga w łatwym korzystaniu z baz danych i przy okazji daje radość z pracy. SIDU ma małe rozmiary, wykonuje duże zadania. Jest łatwy w użyciu i nie wymaga instalacji ani konfiguracji. SIDU obsługuje takie bazy danych, jak MySQL, PostgreSQL, SQLite i CUBRID. Działa na dowolnym systemie operacyjnym i we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Może grupować obiekty, np. Tabele według pierwszych x znaków nazwy tabeli, i które można swobodnie kontrolować. Wynik danych można sortować w 1 lub 2 kolumnach, które można przełączyć do korzystnego trybu. SIDU może łączyć się z wieloma serwerami lokalnie i zdalnie, możesz uruchomić wiele SIDU w tym samym czasie. Możesz włączyć zaporę SIDU, aby dwukrotnie zabezpieczyć swoje dane przez Internet. SIDU działa dla wielu użytkowników i wielu sesji w tym samym czasie. Opróżnij, upuść, eksportuj lub zmień silnik tabel za pomocą jednego kliknięcia. Pokaż wyniki danych za pomocą wykresów słupkowych. Bezpieczne połączenia SIDU. Połącz się z wieloma bazami danych w tym samym czasie. Połącz dla wielu użytkowników i wielu sesji. Połącz się z serwerem lokalnie i zdalnie, połącz w trybie chronionym przez zaporę SIDU. Połącz w trybie szybkim lub z zapisanego pliku, połącz się z wieloma plikami baz danych SQLite / CUBRID. Połącz sesje, korzystając z zaawansowanej metody szyfrowania. Schludne drzewo z menu, obiekty mogą być pogrupowane według pierwszych x znaków ich nazw. Skanuj tylko obiekty z otwartą db, aby przyspieszyć połączenie, zaawansowana przeglądarka obiektów. Lista DB lub dane tabeli mogą być sortowane według 1 lub 2 kolumn, lub wyświetlane w trybie siatki lub tekstu. Obiekt: tworzenie, upuszczanie, opróżnianie, eksportowanie, analizowanie, zmiana silnika, optymalizacja, … jednym kliknięciem w przypadku tabel zbiorczych itp. Obiekt: widok listy z przydatnymi statystykami. Postgres: OID można łatwo włączyć / wyłączyć w dowolnym momencie. Zobacz historię SQL, a następnie usuń te niepotrzebne, pokaż wartości systemowe serwera, zmienne systemowe. Flush: logi, hosty, uprawnienia, tabele, stan, pamięć podręczna. Eksportuj dane z DB | Table | SQL do html | csv | sql i wyświetlaj na ekranie lub pobierz zip. Łatwe do zapamiętania skróty klawiszowe do pracy bez myszy. Szybko importuj dane SQL | csv do pojedynczej tabeli lub tabel bazy danych, używając trybu wstawiania zbiorczego, aby przyspieszyć transakcję. Zarządzaj użytkownikami bazy danych łatwo za pośrednictwem GUI.

SIDU

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘SIDU‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/SIDU/

MyWebSQL

MyWebSQL jest pulpitem bogatym w narzędzia do zarządzania bazą danych MySQL poprzez Internet. Dzięki interfejsowi, który działa tak, jak każda inna aplikacja stacjonarna, nie musisz przełączać się między stronami, aby wykonać jakąś czynność. Zaloguj się tylko do bazy danych i zarządzaj nią tak, jakbyś pracował na swoim komputerze. Aplikacje i menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Podświetlający edytor wielu składni sql, szybka edycja wielu rekordów. Instalacja nie wymagająca konfiguracji, wsparcie dla logowania na wielu serwerach. Perfekcyjne wsparcie dla znanych przeglądarek. Kreator/edytor tabel WYSIWYG, import/eksport modułów, wsparcie dla motywów.

MyWebSQL

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘MyWebSQL ‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/MyWebSQL/

Adminer

Adminer to w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania bazami danych, napisane w PHP. Odwrotnie do phpMyAdmina, Adminer składa się z pojedynczego pliku, gotowego do wdrożenia na serwerze docelowym. Adminer jest dostępny dla MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL i Oracle. Połącz się z serwerem bazy danych za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Wybierz istniejącą bazę danych lub utwórz nową, wyświetlaj pola, indeksy, klucze obce i wyzwalacze tabeli. Zmień nazwę, silnik, sortowanie, auto_increment i komentarz tabeli. Zmień nazwę, typ, sortowanie, komentarz i domyślne wartości kolumn. Dodawaj i upuszczaj tabele i kolumny. Twórz, zmieniaj, upuszczaj i wyszukuj według indeksów zawierających pełny tekst. Twórz, zmieniaj, upuszczaj i łącz listy za pomocą obcych kluczy, twórz, zmieniaj, upuszczaj i wybieraj widoki. Twórz, zmieniaj, upuszczaj i wywołuj zapisane procedury i funkcje, twórz, zmieniaj i upuszczaj wyzwalacze. Lista danych w tabelach z wyszukiwaniem, agregowaniem, sortowaniem i ograniczaniem wyników. Wstaw nowe rekordy, zaktualizuj i usuń istniejące. Obsługuje wszystkie typy danych, bloby poprzez transfer plików. Wykonaj dowolne polecenie SQL z pola tekstowego lub pliku, eksportuj strukturę tabeli, dane, widoki, procedury, bazy danych do SQL lub CSV. Eksportuj eksport do wyświetlania zmian w produkcyjnej bazie danych. Wydrukuj schemat bazy danych połączony za pomocą kluczy obcych. Pokaż procesy i zabij je, wyświetlaj użytkowników i prawa i zmieniaj je. Wyświetl zmienne z linkami do dokumentacji, zarządzaj wydarzeniami i partycjami tabel (MySQL 5.1). Schematy, sekwencje, typy użytkowników (PostgreSQL), rozbudowane opcje dostosowywania.

Adminer

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘Adminer‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Adminer/

SQLiteManager

SQLiteManager to menedżer baz danych dla baz danych SQLite. Możesz zarządzać dowolną bazą danych SQLite utworzoną na dowolnej platformie. Zarządzanie kilkoma bazami danych (tworzenie, dostęp lub przesyłanie), zarządzanie dołączonymi bazami danych. Twórz, edytuj i usuwaj tabele i indeksy, wstawiaj, edytuj, usuwaj zapisy w tych tabelach. Zarządzanie widokiem, możliwości tworzenia widoku z SELECT, zarządzanie wyzwalaczem. Zarządzanie funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika. Ręczne żądanie i z pliku, możliwe jest zdefiniowanie formatu żądań, sqlite lub MySQL; dokonuje się konwersji, aby bezpośrednio zaimportować bazę MySQL w SQLite. Importowanie rekordów ze sformatowanego pliku tekstowego, eksport struktury i danych.

SQLiteManager

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘SQLiteManager‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/SQLiteManager/

phpLiteAdmin

phpLiteAdmin to internetowe narzędzie administracyjne bazy danych SQLite napisane w PHP z obsługą SQLite2 i SQLite3. Lekki – składa się z pojedynczego pliku źródłowego 150 KB do przenoszenia, obsługuje SQLite3 z kompatybilnością wsteczną dla SQLite2. Twórz i usuwaj bazy danych, dodawaj, usuwaj, zmieniaj nazwy, opróżniaj i upuszczaj tabele. Przeglądaj, dodawaj, edytuj i usuwaj rekordy, dodawaj, usuwaj i edytuj kolumny tabeli. Zarządzaj indeksami tabel, zarządzaj wyzwalaczami tabeli, importuj i eksportuj tabele, strukturę, indeksy i dane. Wyświetlaj dane w formie wykresu słupkowego, kołowego i liniowego. Graficzne narzędzie wyszukiwania do wyszukiwania rekordów na podstawie określonych wartości pól. Twórz i uruchamiaj własne niestandardowe zapytania SQL w edytorze / konstruktorze zapytań swobodnych. Z łatwością zastosuj podstawowe funkcje SQLite do wartości kolumn za pomocą GUI. Napisz własne funkcje PHP, które będą dostępne do zastosowania do wartości kolumn. Bezpieczny interfejs chroniony hasłem z ekranem logowania i plikami cookie. Określ nieograniczoną liczbę baz danych i zarządzaj nimi, określ katalog i opcjonalnie jego podkatalogi, aby wyszukać bazy danych. Umożliwia wiele instalacji na tym samym serwerze, każdy z innym hasłem. Zaprojektuj swój własny motyw za pomocą CSS lub zainstaluj wstępnie przygotowany motyw stworzony przez społeczność. Wszystkie funkcje prezentowane są w intuicyjnym, łatwym w obsłudze interfejsie graficznym, który pozwala użytkownikom nie posiadającym umiejętności technicznych, posługującym się językiem SQL, w pełni zarządzać bazami danych.

phpLiteAdmin

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘phpLiteAdmin‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/phpLiteAdmin/

Chive

Chive to nowoczesne narzędzie do zarządzania danymi Open Source MySQL. Dzięki szybkiemu i rozbudowanemu interfejsowi użytkownika, staje się on bardzo popularny szczególnie wśród inżynierów internetowych. Chive został stworzony z powodu niezadowolenia z istniejących narzędzi. Zwykle były trudne w obsłudze i bardzo czasochłonne podczas codziennego korzystania. Chive to bezpłatne narzędzie do zarządzania bazą danych oparte na Internecie, zaprojektowane z myślą o deweloperach internetowych – z łatwą administracją, super szybkim interfejsem użytkownika i najnowocześniejszymi technologiami sieciowymi. Bazując na aktualnej wersji frameworka Yii, Chive wykorzystuje wzorzec projektowy MVC i testy jednostkowe.

Chive

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘Chive‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Chive/

RockMongo

RockMongo to narzędzie administracyjne MongoDB, napisane w PHP5. Działa szybko i jest łatwy w instalacji. Wiele hostów, a także jeden host może mieć wielu administratorów – przełączaj się swobodnie między hostami. Informacje o serwerze (serwer WWW, PHP, dyrektywy w PHP.ini …), status, przegląd baz danych, status replikacji. Zapytanie, tworzenie, upuszczanie, naprawa, wykonywanie poleceń i kodów javascript. Statystyki, zarządzanie użytkownikami, transfer danych. Eksportuj / importuj, zaawansowane narzędzie do wyszukiwania i wyjaśniania. Czytaj, wstawiaj, aktualizuj, duplikuj i usuwaj pojedynczy wiersz. Zapytanie, tworzenie i upuszczanie indeksów. Sprawdź poprawność kolekcji, wyczyść wszystkie rekordy w kolekcji. Usuń i zmień partię kryteriów dopasowanych wierszy.

RockMongo

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘RockMongo‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/RockMongo/

Vty

Vty to internetowy skrypt menedżera bazy danych napisany w PHP, dla MySQL Możesz połączyć się z MySQL, zobaczyć i edytować bazy danych i tabele. Połącz się z serwerem bazy danych za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Dodawaj i upuszczaj tabele i kolumny, wstaw nowe rekordy, zaktualizuj i usuń istniejące. Wykonaj dowolne polecenie SQL.

Vty

Do konfiguracji tej opcji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘Apps Installer’ -> ‘Narzędzia baz danych‘ -> ‘Vty‘.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie:
https://pomoc.servizza.com/Vty/

Podsumowanie

W każdym pakiecie Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium, masz dostęp do specjalnego panelu. Za jego pośrednictwem uruchomisz narzędzia, dedykowane zarządzaniu bazami danych. Możesz uruchomić własną, niezależną platformę do tworzenia i zarządzania danymi. Gotowe systemy, które zainstalujesz kilkoma kliknięciami, obsługujące m.in. MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL i Oracle, itp.

stefan-servinski-servizza

Servizza Team, przy wsparciu Stefana