Poczta e-mail w Servizza – Potężne możliwości.

E-mail w Servizza – prostota działania plus ogrom możliwości dla wymagających

 

poczta-e-mailW Servizza do tematyki poczty e-mail podchodzimy w sposób kompleksowy. Odpowiednie rozwiązanie znajdą u nas, zarówno użytkownicy, którym wystarcza podstawowa funkcjonalność, jak również ci bardzo wymagający. Można skorzystać np. z ‘szytej na miarę’ oferty poczty elektronicznej w chmurze. Z kolei, wszyscy Klienci, korzystający z dowolnego pakietu Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium, mają dostęp do specjalnego panelu, w tym do kilkunastu dodatkowych narzędzi. Dzięki nim możliwe jest zarządzanie wieloma opcjami poczty email, w tym zaawansowanymi. W dalszej części artykułu omówię wszystkie z tych możliwości.

 

Rodo Mail, czyli Poczta Premium

W tej opcji Klient – w ramach każdego pakietu – poczty otrzymuje m.in.: dowolną ilość skrzynek, różne pojemności systemu pocztowego (5-75 GB), miesięczny transfer na poziomie: 200GB-1TB, maksymalny rozmiar załącznika 1 GB (z możliwością zwiększenia na życzenie), kopie zapasowe, wsparcie specjalistów (czat/poczta). W skład każdego pakietu wchodzą aplikacje dla usługi webmail (Horde, RoundCube, SquirrelMail) oraz oczywiście możliwość integracji z dowolnym desktopowym klientem pocztowym. Klient otrzymuje również kilka bardziej zaawansowanych narzędzi i opcji, jak np.:

  • Catch-all, listy mailingowe, przekierowania, aliasy, automaty pocztowe, itp.,
  • ochronę przed spamem oraz szyfrowanie nagłówków wiadomości,
  • możliwość skanowania poczty nie tylko online, lecz również offline, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  • cPanel, czyli prosty i intuicyjny panel, dzięki czemu w łatwy sposób może zarządzać swoją pocztą.
  • bezpłatny certyfikat SSL (Let’s Encrypt), którym można zarządzać z poziomu cPanel,
  • możliwość zawarcia umowy Powierzenia Danych Osobowych (RODO) oraz – bez dodatkowych opłat – możliwość skorzystania z poradnika oraz szablonów dokumentacji RODO.

Więcej szczegółów na stronie: https://servizza.com/poczta-premium

Konta e-mail

 

Narzędzie, za pomocą którego możesz zarządzać kontami e-mail w dowolny sposób. W każdym pakiecie możesz utworzyć tyle skrzynek (adresów, aliasów, list, etc.), ile chcesz. Zarządzanie tym wszystkim jest łatwe, możesz:

  • tworzyć konta e-mail,
  • zarządzać hasłami do kont pocztowych,
  • konfigurować klienta poczty,
  • zarządzać limitami skrzynek pocztowych.

Konta e-mail

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Konta e-mail’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/56/Konta-E-mail.html

 

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

 

Możesz wysyłać kopie wszystkich przychodzących wiadomości e-mail z jednego adresu, na inny. Np. możesz przekazywać wiadomości, docierające pod adres jan@twoja-domena.com na konto reklamacje@twoja-domena. Dzięki temu będziesz mieć tylko jedną skrzynkę pocztową do sprawdzania.

Ponadto, możesz przekazywać wszystkie wiadomości e-mail z jednej swojej domeny na inną. Opcja sprawdzi się w takich sytuacjach, jak np.: automatyczne przekazywanie wiadomości, przychodzących na wszystkie adresy w @twoja-domena1.com, na analogiczne adresy w domenie @twoja-domena2.pl.

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Usługi przesyłania poczty e-mail dalej’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/61/-Usuga-przesyania-poczty-e-mail-dalej.html

 

Trasowanie poczty e-mail

 

Ten interfejs pozwala skonfigurować sposób, w jaki system kieruje pocztę przychodzącą dla wybranej domeny. Na przykład możesz skonfigurować serwer jako zapasowy, który będzie przechowywać pocztę, dopóki główny serwer poczty nie będzie dostępny. Uwaga – opcja tylko dla zaawansowanych uzytkowników, mających wiedzę i świadomość korzystania z routingu wiadomości e-mail.

Trasowanie poczty e-mail

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Trasowanie poczty e-mail’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/58/Route-incoming-mail-to-specyfic-server.html

 

Automaty pocztowe

 

Dzięki tej opcji możesz skonfigurować konto email w taki sposób, aby wysyłało w Twoim imieniu automatyczne wiadomości. Narzędzie przydatne w sytuacjach dłuższej nieobecności (np. urlop), czy konieczności ustawienia wszelkiego rodzaju automatycznych potwierdzeń.

Automaty pocztowe

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Automaty pocztowe’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/54/Automaty-Pocztowe.html

 

Domyślny adres

 

Narzędzie typu „catch-all”, pozwalające na przechwytywanie wszystkich wiadomości e-mail, które zostały wysyłane na nieistniejący adres w ramach Twojej domeny. Możesz skonfigurować adres domyślny, na który zostaną automatycznie przekazane wszystkie wiadomości, skierowane na nieprawidłowe adresy. Dodatkowo możesz zdecydować, w jaki sposób adres domyślny obsługuje wiadomości przychodzące, co z nimi robi. Takie maile mogą być odrzucane wraz z komunikatem dla nadawcy, przesyłaj dalej na inny adres e-mail, przesyłane na konto systemowe, przechwytywane przez aplikację (dla programistów) lub całkowicie ignorowane.

Domyślny adres

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Domyślny adres’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/401/Domylny-adres-e-mail.html

 

Listy wysyłkowe

 

Możesz skonfigurować jeden, określony adres do wysyłania poczty elektronicznej pod wiele adresów e-mail.  System zawiera interfejs, który pozwala na zdefiniowanie domyślnej nazwy, hasła i nazwy domeny dla Twojej listy mailingowej.

Listy wysyłkowe

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Listy wysyłkowe’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/403/Listy-wysykowe.html

 

Śledzenie dostarczania

 

Ten interfejs wyświetla raporty o próbach dostarczenia wiadomości e-mail z Twojego konta. Można również użyć tej funkcji do śledzenia trasy przesyłania wiadomości pomiędzy serwerami w Internecie. Dzięki temu zyskasz pomoc w identyfikacji problemów z dostarczaniem wiadomości. Narzędzie podaje listę 250 ostatnich niepowodzeń dostarczania wiadomości do skrzynek pocztowych dla Twojego konta.

Śledzenie dostarczania

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Śledzenie dostarczania’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/64/Jak-wywietli-tras-dostarczenia-dla-wysanej-wiadomoci-e-mail.html

 

Globalne filtry poczty e-mail

 

Narzędzie pozwala skonfigurować sposób filtrowania przez serwer wszystkich wiadomości e-mail otrzymywanych w ramach głównego adresu Twojej domeny.

Globalne filtry poczty e-mail

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Globalne filtry poczty e-mail’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/57/Globalne-i-pojedyncze-filtry-poczty-e-mail.html

 

Filtry poczty e-mail

 

Narzędzie pozwala skonfigurować sposób filtrowania przez serwer wiadomości e-mail otrzymywanych w ramach konkretnych adresów w Twojej domenie. Tworzenie filtrów poczty e-mail i zarządzanie nimi odbywa się dla wybranego adresu e-mail. Może się to przydać, jeśli chcesz unikać spamu, przekierowywać wiadomości lub dostarczać je do konkretnego programu.

Filtry poczty e-mail

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Filtry poczty e-mail’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/57/Globalne-i-pojedyncze-filtry-poczty-e-mail.html

 

Uwierzytelnienie

 

Funkcja uwierzytelniania poczty e-mail pomaga zapobiegać spamowi. Opcje wymienione poniżej próbują dołączać do wiadomości e-mail weryfikowalne informacje, które umożliwią automatyczne wykrywanie charakteru przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail. Włączenie tych funkcji powinno zmniejszyć liczbę powiadomień o niepowodzeniu dostarczania, generowanych wtedy, gdy spamerzy fałszują wiadomości wychodzące z Twoich domen. Utrudniają one również spamerom samo fałszowanie wiadomości i podszywanie ich pod Twoją domenę. W skład narzędzia wchodzą dwie główne opcje (każda ma własne ustawienia):

Usługa DKIM – metoda weryfikacji poczty przychodzącej. Sprawdza, czy wiadomości przychodzące nie zostały zmodyfikowane i czy rzeczywiście pochodzą od danego nadawcy. Ta funkcja ma zapobiegać rozsyłaniu spamu.

System SPF – umożliwia określenie serwerów i adresów IP uprawnionych do wysyłania poczty z Twoich domen. Funkcja ma zapobiegać wysyłaniu spamu.

Uwierzytelnienie

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Uwierzytelnienie’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/53/Uwierzytelnianie.html

 

Narzędzie do importu adresów

 

Ta funkcja umożliwia używanie dwóch typów plików, aby równocześnie utworzyć wiele adresów e-mail lub usług przesyłania poczty e-mail dalej. Do importowania danych możesz używać plików arkuszy kalkulacyjnych programu Excel (.xls) lub plików wartości rozdzielanych przecinkami (CSV). Plik CSV to plik w formacie zwykłego tekstu, o rozszerzeniu csv.

Narzędzie do importu adresów

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Narzędzie do importu adresów’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/50/Jak-zaimportowa-adresy-z-pliku.html

 

Szyfrowanie

 

profesjonalny-hosting

 

Narzędzie, dzięki któremu możesz zwiększyć bezpieczeństwo i poziom anonimowości, poprzez szyfrowanie wiadomości e-mail. Wykorzystuje GnuPG, czyli ogólnodostępny schemat szyfrowania oparty na „kluczach publicznych”. W schemacie GnuPG wiadomości są szyfrowane przy użyciu „klucza publicznego”, ale mogą być odszyfrowane tylko z zastosowaniem „klucza prywatnego”. A ten jest w posiadaniu jedynie docelowego odbiorcy wiadomości, dzięki czemu zyskujesz pewność, że jedynie on będzie mógł odczytać Twoją wiadomość.

Szyfrowanie

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Szyfrowanie’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/59/Szyfrowanie.html

 

Kalendarze i kontakty

 

Opcja, dzięki której mieć uzyskać dostęp do kalendarzy i kontaktów na swoich urządzeniach osobistych. Do działania konieczna jest konfiguracja klienta pod kątem nawiązywania połączeń z serwerem CalDAV w przypadku kalendarzy oraz z serwerem CardDAV w przypadku kontaktów.

Kalendarze i kontakty

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Kalendarze i kontakty’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/404/Kalendarze-i-kontakty.html

 

Email Disk Usage

 

Dzięki temu narzędziu odzyskasz miejsce na dysku poprzez usunięcie starych wiadomości ze skrzynki pocztowej. Każdy użytkownik skrzynek pocztowych w ramach Twojej domeny może samodzielnie zarządzać swoją pocztą za pośrednictwem używanego klienta webmail i/lub klienta desktopowego. Natomiast Ty, jako właściciel całego konta, możesz zarządzać miejscem na pocztę dla wszystkich kont pocztowych. Narzędzie umożliwia zbiorcze usuwanie wiadomości starszych, niż rok, większych niż 30MB, wszystkich, przeczytanych, czy nawet określać swoje kryteria.

Email Disk Usage

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘Email Disk Usage’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/405/Zarzdzanie-miejscem-na-poczt-e-mail.html

 

ASSP SPAM filter

 

ASSP (Anti Spam Smtp Proxy) to filtr profesjonalny anty-spamowy o zaawansowanych możliwościach. Każdego irytują niechciane wiadomości albo e-maile z nagłówkiem “Mail Undelivered”. Czasami zdarza się również, że nasze filtry anty-spamowe odrzucają wiadomości, które jednak miały do nas dotrzeć bez pozostawiania żadnej informacji o zablokowaniu wiadomości. W obu przypadkach ASSP spełni wszelkie wymagania. ASSP jest serwerem proxy SMTP, czyli taką ‘bramką posredniczącą’ dla całej poczty e-mail. Dzięki temu może oceniać wiadomości e-mail, zanim trafią do głównego serwera pocztowego. Wiadomości filtrowane są za pomocą analizy Bayenowskiej, SPF, SRS, LDAP, RFC, PB, a użytkownik otrzymuje możliwość pełnego sterowania opcjami narzędzia.

ASSP SPAM filter

Opcja dostępna jest w ramach każdego z pakietów: Niezawodny Hosting WWW oraz Hosting WWW Premium. Do jej konfiguracji można przejść w następujący sposób: ‘Konto Klienta’ -> ‘Wybrany hosting’ -> ‘cPanel’ -> dział ‘E-mail’ -> ‘ASSP SPAM filter’.

Więcej informacji na temat pomocy znajdziesz na stronie: https://servizza.com/knowledgebase/226/Narzdzie-antyspamowe—ASSP.html

 

Podsumowanie

 

W Servizza znajdziesz rozwiązanie, niezależnie od skali potrzeb i Twoich wymagań, jakie stawiasz przed systemem lub serwerem poczty elektronicznej. Proponujemy Ci zarówno proste, gotowe systemy, jak również pełną funkcjonalność serwera e-mail dla wymagających użytkowników. Znajdziesz tutaj cały ogrom możliwości, za pomocą których będziesz w stanie zorganizować funkcjonalność poczty e-mail w praktycznie każdych okolicznościach. Niezależnie, czy potrzebujesz prostej i nieskomplikowanej poczt e-mail dla swojej organizacji, czy też masz potrzebę zarządzania zaawansowanymi opcjami serwera poczty elektronicznej.stefan-servinski-servizza

 

 

 

 

Servizza Team, przy wsparciu Stefana

 

 

W tym artykule znajdziesz podpowiedzi, jeśli wpisałeś w wyszukiwarce lub szukasz informacji na tematy:

Konta e-mail, Usługi przesyłania poczty e-mail dalej, Trasowanie poczty e-mail, Automaty pocztowe, Domyślny adres, Listy wysyłkowe, Śledzenie dostarczania, Globalne filtry poczty e-mail, Filtry poczty e-mail, Uwierzytelnienie, Narzędzie do importu adresów, Szyfrowanie, Kalendarze i kontakty, Email Disk Usage, ASSP SPAM filter, Poczta elektroniczna, Serwer e-mail, Adres e-mail, poczta, wirtualna poczta, poczta śledzenie, e mail, outlook poczta, logowanie poczty, poczta pl, www poczta, nazwa poczta, poczta email, poczta internetowa, moja poczta, poczta mail, załóż email, konto pocztowe, jak założyć email, jak założyć maila, epoczta, nowa poczta, poczta outlook, office poczta, poczta domena, webmail poczta, email poczta, poczta logowanie, najlepsza poczta, poczta mobilna, poczta net, net poczta, wwwpoczta, poczta wirtualna, poczta sledz, www poczta pl