Kilka informacji o serwerze DNS

Serwer DNS (ang. Domain Name System) ma za zadanie tłumaczyć adresy IP domen przyporządkowywane do komputerów i innych urządzeń podłączonych do sieci IP na nazwy zrozumiałe człowiekowi. Poniżej podajemy kilka najważniejszych informacji o serwerach DNS.

Jak działa serwer DNS?

Funkcjonowanie systemu DNS można wytłumaczyć za pomocą kilku kroków:

Internauta wpisuje adres domeny w pasku adresu wyszukiwarki internetowej – np. Servizza.com, następnie zostaje wysyłane zapytanie do serwera DNS, który wysyła systemowi adres IP wybranej domeny. Kolejno system DNS odsyła właściwy adres IP do klienta (Internauty) i komputer użytkownika łączy się z domeną za pomocą adresu IP.

Każde główne rozszerzenie domeny (np. *.com, *.eu, czy *.pl) zarządzane jest przez odrębną organizację, która administruje i nadzoruje system DNS. Domeny z rozszerzeniem *.pl  są nadzorowane przez instytucję NASK. Domeny rządowe: *.gov.pl nadzorowane są przez odrębną instytucję – IPPT PAN.

Rodzaje serwerów DNS

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje serwerów DNS: autorytarne i rekurencyjne. Serwery rekurencyjne odnajdują adres IP wybranej domeny. Serwery autorytarne przechowują konfiguracje domen, a ich działanie sprowadza się do wysyłania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez inne serwery DNS. Należy mieć na uwadze, że autorytarne serwery DNS nie odpowiadają na zapytania resolverów, czyli programów, które dekodują nazwę domeny z adresu IP na nazwę tekstową.

Czas życia pakietu – parametr TTL

 

 

Parametr TTL (ang. Time To Live) określa czas życia pakietów lub takich danych jak np. rekord DNS. Dla systemu DNS parametr TTL oznacza, jak długo pozostaną ważne ustawienia DNS, czyli czas, między jedną a drugą aktualizacja ustawień. Standardowo serwery DNS u większości hostingodawców cechują się parametrem TTL na poziomie 24 – 48 godzin. Tak częste aktualizowanie ustawień umożliwia zwiększanie tempa otwierania się witryn internetowych, a także redukuje transfer danych.

Przykładowo, gdy domena będzie transferowana na inne serwery DNS oferowane przez inną firmę hostingową, wówczas tempo operacji uzależnione będzie od parametru TTL. Jeśli firma hostingowa ustaliła parametr TTL na 24 godziny, wówczas przekazanie informacji do innych rejestrów nastąpi w czasie do 24 godzin. Czas propagacji może wynosić nawet 72 godziny, przy czym najkrócej operacja ta może trwać 5 minut.

Ujednolicony format adresowania zasobów – URL

URL (ang. Uniform Resource Locator) to adres zasobów w Internecie. Wpisuje się go w przeglądarce, aby móc otworzyć daną witrynę internetową. Zatem, chcąc wywołać żądaną witrynę, wpisywany jest tekstowy adres domeny, która następnie przekazywana jest do systemu DNS, który wywołuje domenę po adresie IP.

Kluczowe rekordy w systemie DNS – operacje na wpisach

Każda domena obecna w systemie DNS przedstawiana jest w postaci rekordów DNS. Wszystkie z rekordów mają własne funkcjonalności i nazwy. Poniżej podajemy najważniejsze z nich.

  • Rekord A – przedstawia adres domeny IP i stanowi jeden z najważniejszych rekordów dla domeny. Bez niego system DNS nie byłby w stanie rozszyfrować adresu domeny.
  • Rekord CNAME – alias dla domeny. Rekord ten umożliwia tworzenie tzw. rekordów wildcard, a także znajduje zastosowanie wśród wielu subdomen z powtarzającymi się adresami IP.
  • Rekord NS – określa, na jakich serwerach DNS dana domena jest skonfigurowana. Rekord ten umożliwia łatwe wydelegowanie subdomeny.
  • Rekord SOA – wskazuje początek danych, które dotyczą wybranej domeny. Każda domena dysponuje wyłącznie jednym takim rekordem. Zawarte są w nich informacje o nazwie domeny, mailu administratora DNS autorytatywnego, czy adresie serwerów autorytatywnych.
  • Rekord MX – określa położenie serwera, który obsługuje pocztę danej domeny. Można konfigurować wiele rekordów MX i nadawać im priorytety. Wówczas poczta przesyłana jest do serwera o najwyższym priorytecie, a jeśli ten nie odpowiada, przesyła się ją dalej do serwera backupowego.
  • Rekord SRV – rekord usługi, który wskazuje serwer udostępniający wybraną usługę dla domeny.

 

Zgoda na cookies. (info)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close