Trendy, które będą kształtować infrastrukturę IT w 2018 roku

Mimo coraz dynamiczniejszego rozwoju infrastruktury chmurowej oraz technologii Cloud Computingu, przedsiębiorstwa w bieżącym oraz przyszłym roku wciąż stawiać będą na lokalną infrastrukturę IT – tak wynika z raportu Interop ITX oraz InformationWeek.

W ramach badania Interop ITX i InformationWeek 24 proc. spośród grupy 150 osób piastujących kierownicze stanowiska w IT zadeklarowało wzrost wydatków na infrastrukturę IT nawet o 10 proc., przy czym wzrost wydatków oscylujący na poziomie powyżej 15 proc. zadeklarowało mniej niż 5 proc. badanej grupy.

Podstawowym powodem zwiększenia wydatków na infrastrukturę IT są rosnące wymagania pracowników przedsiębiorstw (deklaruje to 33 proc. ankietowanych). Firmy inwestują przede wszystkim w poprawę bezpieczeństwa sieci, rozbudowę sieci WLAN, zwiększenie przepustowości łączy oraz w zwiększenie pamięci masowej.

Aż 45 proc. przedsiębiorstw zwiększy swój budżet na infrastrukturę IT w bieżącym roku

Jedynie 5 proc. ankietowanych w badaniu Interop ITX przyznaje, że ograniczy wydatki na IT, natomiast aż 30 proc. zamierza utrzymać budżet na stałym poziomie. 45-procentowa grupa badanych przyznaje, że zamierza znacząco zwiększyć wydatki na infrastrukturę sieciową ze względu na planowaną transformację cyfrową.

Przedsiębiorstwa zaczynają wzmacniać bezpieczeństwo swoich sieci

Rosnąca świadomość na temat cyberataków na kierowniczych stanowiskach sprawia, że firmy wzmagają inwestycje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa technologii sieciowych. Aż 60 proc. ankietowanych przyznaje, że strategia sieciowa ich przedsiębiorstw zakłada uszczelnienie oraz wzmocnienie bezpieczeństwa firmowej infrastruktury sieciowej.

Rośnie na znaczeniu komunikacja bezprzewodowa w firmowych infrastrukturach IT

Przedsiębiorstwa kierują swe kroki ku rozbudowie bezprzewodowych sieci WLAN. Badanie Interop ITX zaprezentowało, że przez ostatnie 2 lata firmy odnotowały znaczne zwiększenie ruchu w sieciach Wi-Fi. 19 proc. ankietowanych potwierdziło znaczne zwiększenie ruchu w sieciach bezprzewodowych, natomiast 42 proc. ankietowanych określiło jego poprawę jako umiarkowaną. Główną technologią rozwijaną przez firmy w zakresie komunikacji bezprzewodowej jest inwestowanie w punkty dostępowe Wi-Fi (aż 47 proc. ankietowanych). 39 proc. badanej grupy zamierza lokować środki we wzmocnienie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych oraz firmowych sieci bezprzewodowych.

Firmy inwestują we własne ośrodki obliczeniowe

 

profesjonalny-hosting

 

Mimo intensyfikacji rozwoju chmury obliczeniowej przedsiębiorstwa stawiają na rozwój własnych centrów danych. Aż 31 proc. badanej grupy przyznało, że połowa ich budżetów przeznaczonych na IT zostanie wykorzystana na utrzymanie i rozwój firmowych centrów danych. 54 proc. ankietowanych przyznaje, że zamierza zwiększenie wydatków na własne ośrodki obliczeniowe o 5 proc. lub więcej, przy czym 35 proc. ankietowanych przewiduje utrzymanie wydatków na dotychczasowym poziomie. Budżet związany z rozwojem i utrzymaniem firmowych centrów danych zostaje przeznaczany w 44 proc. przypadków na zakup serwerów. Na kolejnych miejscach znalazły się wydatki dotyczące usług chmury publicznej i wirtualizacji.

Chmura drugim najważniejszym priorytetem

Mimo preferowanego rozwoju własnych centrów danych, firmy coraz częściej decydują się na inwestowanie w usługi chmurowe. Aż 22 proc. ankietowanych przyznaje, że rozwiązania z zakresu prywatnej chmury są dla ich firm najważniejszym priorytetem, natomiast jedynie 10 proc. badanej grupy nie widzi w Cloud Computingu żadnej wartości dla swoich przedsiębiorstw. Wśród najatrakcyjniejszych rozwiązań chmurowych: 37 proc. ankietowanych uznaje backup i przywracanie danych, 31 proc. archiwizację, kolejne 31 proc. specjalizowane pamięci masowe, a 29 proc. ankietowanych pamięci masowe ogólnego przeznaczenia.

Najważniejsze problemy we wdrożeniach IT

Wiele firm obawia się wdrożeń nowoczesnych rozwiązań infrastruktury sieciowej. Aż 62 proc. ankietowanych przyznaje, że największą barierą w rozwoju firmowej infrastruktury IT są wysokie koszty, przy czym dla 46 proc. badanych osób kluczowym problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników. 43 proc. ankietowanych przeszkodą jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa firmowej infrastruktury sieciowej podczas wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

Zgoda na cookies. (info)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close